top of page

Özgür Karataş

Emlak Danışmanı

1978 Kocaeli doğumludur. 1992 yılında yatılı öğrenci olarak girdiği Ankara'da Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nden 1996 yılında mezun oldu. Çalışma yaşamına üniversite döneminde, 1996 yılında başladı. 1996 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Askerliğini, sekiz ay süreyle, Jandarma eğitim sınıfında, İzmir'de tamamladı.

Kamu görevini Orman Genel Müdürlüğü'nde mühendis olarak; taşra ve merkez teşkilatlarında gerçekleştirdi. Özel sektörde ücretli çalışan ve hissedar olarak farklı konumlarda çalıştı. Dernek, vakıf ve meslek örgütlerinde üyelikler yanında; çalışan ve yönetici olarak görevler üstlendi. Mekansal / coğrafi bilgi sistemleri, taşınmaz değerleme ve mülkiyet odaklı yazılımlar ile işletme yönetimi alanlarında uzmanlaştı.

Çok sayıda panel, konferans ve toplantılarda organizatör, konuşmacı veya katılımcı olarak yer almıştır.

2006'dan itibaren farklı şirketlerde, kurucu, hissedar, yönetici veya yatırımcı olarak rol almaktadır.

Evlidir ve iki çocuğu vardır.

123-456-7890

bottom of page