Artık Online

Gayrimenkul Ekspertiz Danışmanlığı

  • 1 saa
  • ₺495 Türk lirası
  • Online

Hizmet Açıklaması

Gayrimenkul Ekspertiz Danışmanlığı Bir Değerleme Hizmeti almak istiyorsunuz ama raporun sizin amacınıza uygun olarak hangi bilgileri içermesi gerektiğinden emin değil misiniz? Uluslararası Değerleme Standartları’na uygun bir Değerleme Raporu hangi bilgileri içermelidir ve bu bilgiler nasıl yorumlanabilir gibi konuları öğrenmek mi istiyorsunuz? Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ya da taşınmazla ilgili herhangi bir davada tamamlayıcı belge olarak sunulacak bir Değerleme Raporunda hangi unsurlar yer almalıdır? Bir Değerleme Raporunu hangi amaçlar için kullanabilirim? Kredi almak için banka aracılığıyla yaptırdığım değerleme raporunda, taşınmazın yerinin yanlış olduğu söyleniyor. Bu bilgiyi nasıl yorumlayabilirim? Ne yapmam gerekir? Bir Değerleme Raporum var. Bu raporu birlikte yorumlayabilir miyiz? Bu ve bunun gibi sorularınız için Taşınmaz Değerleme Danışmanlığı tam da size göre bir hizmetimiz. Taşınmaz Değerleme, 2001 yılında yapılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve 2007 yılında yapılan Konut Finansmanı (mortgage) düzenlemeleri sonucunda çoğumuz için görünür hale gelen disiplinler arası bir alandır. Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi, piyasa işleyişinden finans sektörüne, vergilendirmeden kamulaştırmaya kadar birçok sektör için büyük önem taşımaktadır. Bir Değerleme Raporunun anlaşılabilmesi; raporun hangi standarda ya da mevzuata göre hazırlandığı, değer esası olarak sunulan tanımlar, kullanılan yöntemler, kabuller ve varsayımlar gibi birçok başlığın yorumlanabilmesi ile mümkün olabilecektir.

Danışmanlarımız hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.