top of page

Online

İmar Danışmanlığı

Bir bilene sorun. İmar, ruhsat, iskan, tadilat izni vb. destek alın.

  • 1 hour
  • ₺495 Türk lirası
  • Online Seans

Hizmet Açıklaması

• Gayrimenkulünüz bölünebilir mi? (ifraz edilebilir mi?) Sizin için yorumlayalım. • Gayrimenkulünüzün kentsel dönüşüm alanı içinde kalıp kalmadığını öğrenmek ister misiniz? Kentsel dönüşüm sürecini sizin için yorumlarız. Alternatif çözüm önerileri sunarız. • Gayrimenkulünüzün imar durumunu sizin için yorumlayalım. İnşaat alanınız arttırılabilir mi? Kullanım amacı değiştirilebilir mi? Hukuki ve teknik süreçler hakkında uzman ekibimiz tarafından en doğru ve güncel mevzuata göre bilgilenin. • İmar uygulaması (parselasyon) süreçleri, itiraz yolları gibi konuları gayrimenkulunüz özelinde sizin için yorumlayalım. Kentsel ve kırsal alanlarda bulunan taşınmazlar için, taşınmaz geliştirme sürecinin her aşamasında karşılaşılan süreçlere ilişkin danışmanlık hizmeti bu başlık kapsamında uzman ekibimiz tarafından sunulur.. İmar planlarına itiraz süreçleri, mevcut planlarda kullanım amacı değişikliği süreçleri, parselasyon süreçleri, toplulaştırma çalışmaları, inşaat izinlerine ilişkin süreçler hakkında bilgi almak, elinizde bulunan bilgi ve belgeleri uzman ekibimizle birlikte yorumlamak haklarınızın korunmasına ve ekonomik olarak maksimum faydayı sağlamanıza destek olur.

Danışmanlarımız hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

bottom of page